Waar en wanneer werk ik?

Ik werk in loondienst bij een kinderdagverblijf, een initiatief voor buitenschoolse opvang, in de peuterklas van de basisschool of in een opvanginitiatief voor zieke kinderen. De werkuren variëren van 7u ’s morgens tot 19u ’s avonds.  In de buitenschoolse opvang werk ik voor én na de schooluren, op woensdagnamiddag en tijdens de vakanties. In kinderdagverblijven werk ik meestal in een ploegensysteem.