Hoe ziet mijn job er uit?

Ik zorg in teamverband mee voor de dagelijkse pc-support, onderhoud van het netwerk en van het serverpark. Een belangrijk deel van mijn dagtaak bestaat erin ondersteuning (opvolging, onderhoud, opzet, configuratie) te bieden en de werking van de diverse applicaties te verduidelijken aan de verschillende eindgebruikers: artsen, verpleging, paramedici, e.a.

Ik werk bijvoorbeeld ook mee aan het configureren en onderhouden van het elektronisch patiëntendossier (EPD).