Hoe ziet mijn job er uit?

Binnen deze job verleen ik assistentie aan thuiswonende mensen met een handicap. Door een aangepaste woning en de nodige assistentie kan deze persoon zelfstandig of in familieverband blijven wonen.Als ADL assistent geef ik assistentie bij de Activiteiten voor het Dagelijkse Leven. Dit gebeurt vanuit een ADL-centrum dat 24u/24 via een oproepsysteem bereikbaar is. Ik geef op vraag van de bewoner hulp bij huishoudelijke en verzorgende taken.Als Persoonlijk (PAB) assistent word ik in dienst genomen door een persoon met een handicap, die over een Persoonlijk Assistentie Budget beschikt. Deze kan me vragen huishoudelijke en verzorgende taken uit te voeren.

Video