Hoe ziet mijn job er uit?

Als maatschappelijk werker in een ziekenhuis word ik ingeschakeld wanneer patiënten of hun familie begeleiding nodig hebben. Vaak is er sprake van een complexe problematiek. Het kan gaan om conflictsituaties, relatieproblemen, mishandeling, verslaving, dakloosheid of het niet beschikken over een ziekteverzekering. Daarnaast begeleid ik patiënten met vragen rond ziekte en de medische behandeling, rouwverwerking, ...

Ook wanneer patiënten met hun handen in het haar zitten rond de financiële afrekening van hun ziekenhuisverblijf of problemen gerelateerd aan hun werk of onderwijssituatie, bemiddel ik en geef ik advies of verwijs ik patiënten door naar andere diensten. De problemen zijn altijd gerelateerd aan het ziekenhuisverblijf. Daarnaast kan ik worden ingeschakeld om voorlichtingsessies te organiseren in samenwerking met specialisten.