Disclaimer

Inhoud

VDAB besteedt veel zorg aan de creatie van deze website, maar garandeert echter niet de correctheid van de informatie. De gebruiker is zich er eveneens van bewust dat de informatie kan veranderen zonder dat hij daarvan van tevoren op de hoogte wordt gebracht. Daarom kan VDAB niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de site of voor het gebruik dat hiervan wordt gemaakt. Wanneer VDAB verwittigd wordt van fouten of onvolledigheid van gegevens, dan zal VDAB onmiddellijk overgaan tot verbetering of aanvulling..

In het geval dat links tot stand worden gebracht met andere sites, bijvoorbeeld met behulp van zoekinstrumenten, is VDAB niet aansprakelijk voor de inhoud en het bestaan van deze andere sites. Eenieder die gebruik maakt van deze opzoekingsinstrumenten is zich ten volle bewust van het feit dat internet materiaal bevat dat tegen de goede zeden indruist en dat schadelijk kan zijn, en erkent dat VDAB geenszins in staat is toezicht uit te oefenen op dergelijk ongeoorloofd of schadelijk materiaal. VDAB kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten in adressen van websites of domeinnamen op deze site.

Klantendienst

Heb je klachten? Dan kan je terecht bij onze klantendienst op het nummer 0800 30 700 (elke werkdag van 8 tot 20 uur).

Auteursrecht

© VDAB, 2012 VDAB geeft de bezoeker van deze site de toelating om de opgenomen gegevens te kopiëren, af te drukken en aan te wenden op voorwaarde dat deze gegevens louter voor informatieve doeleinden van de bezoeker worden aangewend, en met uitsluiting van elke verdere verveelvoudiging, distributie, commercialisatie of exploitatie onder derden.

Privacy

De persoonsgegevens die je aan VDAB verstrekt worden opgenomen in de bestanden van VDAB, Keizerslaan 11, B-1000 Brussel. Deze gegevens worden door VDAB verwerkt in het kader van de klantenadministratie, marktstudies en met het oog op het voeren van gepersonaliseerde informatie- en promotiecampagnes ivm onze producten en diensten. Indien je een vrij ingeschreven werkzoekende bent en dergelijke informatie niet wenst te ontvangen, kan je dit aan VDAB meedelen per e-mail info@vdab.be, per fax op het nummer 02 506 16 40 of per brief gericht aan Webdiensten op bovenstaand adres. Deze gegevens kunnen eveneens worden gebruikt voor het personaliseren van publiciteit op de VDAB-site. Je beschikt over een inzage- en correctierecht.

Handelsmerken

Sommige namen, tekens en logo's die op deze site worden gebruikt (bijvoorbeeld het logo en de naam van VDAB, de bedrijfsnamen en -logo's in Jobspot) zijn beschermde handelsmerken.

Allerlei

Ieder geschil met betrekking tot de VDAB-site valt onder de toepassing van de Belgische wetgeving. In geval van geschil zijn enkel de Brusselse rechtbanken bevoegd.